Bestuur

Burgemeester Annemieke Vermeulen
Bestuurlijke coördinatie, bestuurlijke samenwerking regionaal en nationaal, internationale contacten, justitiediensten (contacten/huisvesting), communicatie, verkiezingen, representatie.
Speerpunt: Meer samen doen in de Stedendriehoek

Wethouder René Sueters
Burgerparticipatie en wijkgericht werken.

Begroot 2017 € 3.778
Rekening 2017 € 4.219
Verschil € -441