Veilige stad

Burgemeester Annemieke Vermeulen
Openbare orde en veiligheid, politie en brandweer

Begroot 2017 € 3.964
Rekening 2017 € 4.209
Verschil € -245