Duurzame leefomgeving

Wethouder Coby Pennings
Verkeer, vervoer en water, milieu, afvalverwerking, duurzaamheid en energiebeleid, openbare ruimte en stadsbeheer, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, plattelandsontwikkeling, agrarische zaken, wonen en vergunningverlening (met name omgevingsvergunningen).
Speerpunt: Versterken woonklimaat

Wethouder Annelies de Jonge
Vluchtelingen zaken en asielopvang

Wethouder René Sueters
Cultuur en Erfgoed, Grondzaken en vastgoedbeheer, Economische zaken (exclusief binnenstad)
Speerpunt: Inzetten op Cleantech

Begroot 2017 € 44.601
Rekening 2017 € 46.039
Verschil € -1.438