Aantrekkelijke stad, met een sterke economie

Wethouder Annelies de Jonge
Arbeidsmarktbeleid, Werk en Inkomen
Speerpunt: Samen werk bereikbaar maken

Wethouder Oege Bosch
Economische zaken (binnenstad), Binnenstad, Toerisme en Citymarketing
Speerpunt: Investeren in de binnenstad

Wethouder Coby Pennings
Verkeer en vervoer
Speerpunt: Versterken woonklimaat

Wethouder René Sueters
Cultuur en Erfgoed, Grondzaken en vastgoedbeheer, Economische zaken (exclusief binnenstad)
Speerpunt: Inzetten op Cleantech

Begroot 2017 € 12.168
Rekening 2017 € 11.637
Verschil € 531