Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000RekeningRaming primitiefRaming na wijzigingRekeningSaldoV/N
2016201720172017
Lasten7.20417.60218.96920.000-1.031N
911 Geldleningen531111-1.0731.084V
913 Beleggingen143108108114-6N
920 Belastingen1.1218898891.011-122N
921 Algemene uitkeringN
922 Algemene baten en lasten3.6774.9173.6414.161-520N
990 Kostenplaatsen2.210N
960 Overhead11.67714.32015.787-1.467N
Baten-102.221-97.896-98.936-99.9891.053V
911 Geldleningen-915-878-878-14-864N
913 Beleggingen-790-1.022-1.022-909-113N
920 Belastingen-11.228-10.430-10.430-11.395965V
921 Algemene uitkering-85.990-82.507-83.574-85.1481.574V
922 Algemene baten en lasten-3.298-2.259-2.259-1.447-812N
990 KostenplaatsenN
960 Overhead-800-773-1.076303V
Mutaties reserves
Toevoeging reserves4.3902.3323.50214.872-11.370N
Onttrekking reserves-5.599-5.422-7.992-17.9089.916V
Eindtotaal-96.225-83.385-84.458-83.026-1.432N