Onderhoud kapitaalgoederen

Beheer en Onderhoud

Zutphen beheert ruim 6 vierkante kilometer openbare ruimte. In deze openbare ruimte wonen, werken, recreëren en verplaatsen inwoners, bezoekers en ondernemers zichzelf en diverse goederen. Iedereen gebruikt wegen, rioleringen, bruggen, viaducten, water, openbaar groen, gebouwen en openbare verlichting. Dit noemen we kapitaalgoederen. De kapitaalgoederen hebben we nodig voor de economische ontwikkeling en voor een veilige en leefbare woon- en werkomgeving. Wij onderhouden en beheren deze kapitaalgoederen voor een optimale levensduur en veiligheid, maar ook voor het functioneren van de samenleving. Een viaduct en een brug moeten veilig zijn en een rioolinstallatie moet werken.