Verbonden partijen

Wij hebben een financieel en bestuurlijk belang in organisaties die het openbaar belang dienen. Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en de mogelijke risico's, besteden wij in de begroting en jaarrekening expliciet aandacht aan deze verbonden partijen.

Risicoprofielen

Sommige taken voeren anderen voor ons uit. We noemen hen verbonden partijen. Wij houden toezicht op de prestaties van deze verbonden partijen. Na oprichting van een verbonden partij wordt het risicoprofiel van de verbonden partij bepaald. Samenwerking met de ene verbonden partij levert meer risico's op dan met een andere.  Hoe hoger het risicoprofiel, hoe intensiever het toezicht.

Relatiearrangementen

In de "nota verbonden partijen" staat een afwegingskader voor het aangaan van een relatie met een verbonden partij en met welk relatiearrangement. Er zijn 3 arrangementen:

  • Arrangement 1: verbonden partij minder belangrijk
  • Arrangement 2: verbonden partij van gemiddeld belang
  • Arrangement 3: verbonden partij heel belangrijk