Ambitie

Een samenleving in balans vraagt goede, betaalbare zorg in de buurt en ondersteuning gericht op het vergroten van vitaliteit. Er zijn mensen die het in hun leven niet op eigen kracht redden en voor inkomen, werk of een dak boven hun hoofd aangewezen zijn op de overheid. Het is onze ambitie om de zelfstandigheid van deze kwetsbare mensen te vergroten. Dat doen we door te versnellen op ‘innovatie in de zorg’ en ‘samen werk bereikbaar maken’.
We vinden het belangrijk aan alle kinderen ontwikkelkansen te bieden, door te investeren in een veilig en stimulerend opgroeiklimaat, toekomstgericht onderwijs mogelijk te maken en zo vroeg mogelijk te signaleren waar er belemmeringen of problemen ontstaan.  
We willen een vitale samenleving zijn waar zoveel mogelijk inwoners sporten en bewegen. Sport en bewegen is een gezonde manier om mee te doen, voor jong en oud, rijk en arm.