Doelstellingen

Op de in de ambitie genoemde punten - binnenstad, cultuur, economie, werk en cleantech - zijn stevige stappen gezet. Ambitie en doelen gelden voor langere tijd. Alleen vasthoudendheid over een langere periode kan leiden tot structurele vooruitgang.
In de verantwoording over de inzet in 2017 wordt benadrukt dat de doelen zonder uitzondering worden gekenmerkt door samenwerking én doekracht. Zonder samenwerking met ondernemers, bewoners, werkzoekenden, eigenaren en instellingen kom je geen steek verder. Zij zijn de mensen om wie het draait en die het uiteindelijk ook zelf dóen. Wij willen hen daarin optimaal ondersteunen en hebben dat in 2017 naar vermogen gedaan.