Samenwerking met partners

In het sociaal domein wordt met veel partners samengewerkt zoals onder de inzet is te lezen.
Regionaal zijn onze belangrijkste samenwerkingsverbanden:

 • Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe (de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen en zorgaanbieders)
 • Samenwerkingsverband Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (Centrum gemeente Deventer, Lochem, Olst Wijhe, Raalte en Zutphen)
 • Veilig Thuis (22 gemeenten Veiligheids/GGD regio)
 • Bestuurlijke Regiegroep Stedendriehoek Zilveren kruis (Regionaal Overleg Zorgverzekeraars-Gemeenten)

Lokaal zijn de belangrijkste samenwerkingspartners en -verbanden:

 • Perspectief Zutphen
 • Plein
 • Centrum Jeugd en Gezin (GGD, Yunio, MEE, Sensire, SWV PO en SWV VO, Perspectief, werkgroep voor-en vroegschoolse educatie, Onderwijszorgcentrum, Gemeente)
 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO  IJssel Berkel
 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Regio Zutphen
 • Onderwijszorgcentrum
 • Schoolbesturen
 • Zorgaanbieders
 • Gezondheidsnetwerk Beter Dichtbij
 • Convenantpartnersoverleg Huisvesting Bijzondere doelgroepen