Samenwerking met partners

De kern van de gemeentelijke inzet is dat we zaken alleen maar kúnnen aanpakken als dat samen met de partners gebeurt:

  • In de Binnenstad werken we samen met winkels, horeca, bewoners en eigenaren;
  • Rond de cultuuragenda werken we samen met instellingen en initiatiefnemers;
  • Versterken van de economie kan alleen maar sámen met de ondernemers;
  • Dat geldt ook voor het doel werk bereikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen.

De aanpak die eerder is gekozen, en in 2017 versterkt is doorgezet, is dat de gemeente elke doelstelling en elke klus zoveel als mogelijk samen met maatschappelijke partners oppakt. De aanpak van de speerpunten getuigt daarvan: Cleantech Center, Binnenstadsmanagement en de werkgroep die Participatie aanpakt worden gedragen door de mensen om wie het gaat. De gemeente faciliteert die aanpak met de grootst mogelijke inzet.