Beleidsindicatoren programma 4

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 4. Vitale samenleving, iedereen doet mee

5. Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

%

2016

47,7

46,8

48,7

RIVM - Zorgatlas

6. Sociaal domein

Banen

per 1.000 inw 15-64jr

2016

728,6

743,6

744

LISA

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

%

2016

63

66

65,8

CBS - Arbeidsdeelname

6. Sociaal domein

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inw 18jr eo

2017

53,3

35,9

41,9

CBS - Participatie Wet

6. Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

per 1.000 inw 15-65jr

2017

44,7

21,2

27,1

CBS - Participatie Wet

6. Sociaal domein

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 1.000 inw

2017

73

51

54

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

6. Sociaal domein

% kinderen in armoede

%

2015

7,89

5,05

6,58

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

6. Sociaal domein

% jeugdwerkloosheid

%

2015

2,5

1,35

1,52

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

4. Onderwijs

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2014

1,6

1,7

2

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2016

4,96

2,77

2,01

Ingrado

4. Onderwijs

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2016

36,05

23,7

26,88

Ingrado

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2016

13,6

10,4

10,7

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

%

2016

1,8

1,1

1,2

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

%

2016

0,4

0,5

0,5

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

6. Sociaal domein

Jongeren met delict voor rechter

% 12 t/m 21 jarigen

2015

1,09

1,29

1,45

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel