Beleidsindicatoren programma 5

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Programma 5. Aantrekkelijke stad

3. Economie

Vestigingen

per 1.000 inw 15-64jr

2016

133,1

134

134

LISA

3. Economie

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

index

2013

116

100

100

Atlas voor Gemeen-ten

3. Economie

Functiemenging

%

2016

50,2

52,7

52,1

LISA