Beleidsindicatoren Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Algemene dekkingsmiddelen

8. Vhrowv

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2017

567

644

644

COELO, Groningen

8. Vhrowv

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2017

634

727

723

COELO, Groningen

8. Vhrowv

WOZ-waarde woningen

1.000 euro

2017

181

218

216

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

8. Vhrowv

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

2015

7,5

7,6

6,4

ABF - Systeem Woningvoorraad

8. Vhrowv

Demografische druk

%

2017

75

72,4

69

CBS - Bevolkingsstatistiek