Subsidies programma 4

Jaarlijkse subsidies

Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor activiteiten met een voortdurend karakter of jaarlijks terugkerende activiteiten. Jaarlijkse subsidies moeten uiterlijk op 1 april in het jaar voorafgaand aan het jaar of jaren, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, aangevraagd worden.

Programma

Subsidiedoel

Subsidieontvangers

Subsidie

Programma 4: een vitale samenleving

In stand houden van sportaccommodaties.

St sportaccommodaties Zutphen

367.640

In stand houden van sportaccommodaties.

Optisport Warnsveld BV

88.016

Kindplaatsen VVE

Diverse instellingen

523.261

Boeknpret

Graafschap Bibliotheken

18.761

Peuteropvang

Diverse instellingen

130.780

Schoolreisje

A.E.A. Abersonfonds

900

Voorkomen dat leerlingen vastlopen op school

OZC

60.000

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding

St. Perspectief

42.000

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding

YUNIO

624.188

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding

GGD Noord- en Oost Gelderland

-9.817

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding

GG net

5.362

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding

Humanitas

145.080

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding

Onderwijs Zorg Centrum

21.319

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding

Mindfit

5.362

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding

St Gilde Zutphen

2.250

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding

Beweeg wijs B.V.

44.300

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding

St Atletiekaccommodaties

300

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding

St Cornerstone

638

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding

Tactus

145.400

De activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie zijn gericht op :het bevorderen van begrip voor en herkenning van (ernstige) psychische klachten, de doelgroep bewust(er) maken van wat zij zelf aan de klachten kan doen, ondersteunen in het leggen en onderhouden van contacten met de eigen sociale omgeving en/of wegwijs maken naar de instanties voor hulpverlening en gezondheidszorg.

Slachtofferhulp

11.800

De activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie zijn gericht op :het bevorderen van begrip voor en herkenning van (ernstige) psychische klachten, de doelgroep bewust(er) maken van wat zij zelf aan de klachten kan doen, ondersteunen in het leggen en onderhouden van contacten met de eigen sociale omgeving en/of wegwijs maken naar de instanties voor hulpverlening en gezondheidszorg.

Stichting Veilig Thuis NOG

199.191

De activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie zijn gericht op :het bevorderen van begrip voor en herkenning van (ernstige) psychische klachten, de doelgroep bewust(er) maken van wat zij zelf aan de klachten kan doen, ondersteunen in het leggen en onderhouden van contacten met de eigen sociale omgeving en/of wegwijs maken naar de instanties voor hulpverlening en gezondheidszorg.

GGD

64.895

Eenmalige subsidies
Een eenmalige subsidie betreft een subsidie voor activiteiten met een eenmalig projectmatig karakter waarvoor het college slechts voor een van te voren bepaalde tijd van maximaal 4 jaar subsidie wil verlenen. Eenmalige subsidies kunnen op elk moment van het jaar worden aangevraagd, maar ten minste 12 weken voor aanvang van de activiteiten.

Beleidsveld

Subsidiedoel

Ontvangers

Subsidie

Programma 4: Vitale samenleving

Vormings- en ontwikkelingswerk

Ondersteuning van ontwikkelingslanden en het creëren en in stand houden van mondiale betrokkenheid onder de Zutphense bevolking

Dorcas werkgroep Zutphen

8.956

Vormings- en ontwikkelingswerk

Ondersteuning van ontwikkelingslanden en het creëren en in stand houden van mondiale betrokkenheid onder de Zutphense bevolking

Isendoorn college

2.600

Vormings- en ontwikkelingswerk

Ondersteuning van ontwikkelingslanden en het creëren en in stand houden van mondiale betrokkenheid onder de Zutphense bevolking

Nepal care foundation

6.000

Vormings- en ontwikkelingswerk

Ondersteuning van ontwikkelingslanden en het creëren en in stand houden van mondiale betrokkenheid onder de Zutphense bevolking

St Sarangkot Nepal

9.000

Vormings- en ontwikkelingswerk

Ondersteuning van ontwikkelingslanden en het creëren en in stand houden van mondiale betrokkenheid onder de Zutphense bevolking

St Buddy to Buddy

20.000

Vormings- en ontwikkelingswerk

Ondersteuning van ontwikkelingslanden en het creëren en in stand houden van mondiale betrokkenheid onder de Zutphense bevolking

St Waridi Home

9.892

Vormings- en ontwikkelingswerk

Ondersteuning van ontwikkelingslanden en het creëren en in stand houden van mondiale betrokkenheid onder de Zutphense bevolking

St Madelief-Ineza

8.952

Vormings- en ontwikkelingswerk

Ondersteuning van ontwikkelingslanden en het creëren en in stand houden van mondiale betrokkenheid onder de Zutphense bevolking

Wereldmarkt

1.600

Sport

Subsidie wordt verstrekt voor het in stand houden van sportaccommodaties

St Sportaccommodaties Zutphen

391.267

Sport

Sportstimulering via Buurtsportcoaches

Mars Benthum Dans en theaterschool

20.000

Sport

Sportstimulering via Buurtsportcoaches

De Onderwijsspecialisten

7.555

Sport

Sportstimulering via Buurtsportcoaches

FC Zutphen

9.445

Sport

Sportstimulering via Buurtsportcoaches

Praktijkonderwijs Zutphen

13.978

Sport

Sportstimulering via Buurtsportcoaches

St Sportaccommodaties Zutphen

105.723

Sport

Sportstimulering via Buurtsportcoaches

St Muzehof

22.383

Sport

Sportstimulering via Buurtsportcoaches

ZRZV Isala

4.333

Sport

Sportstimulering via Buurtsportcoaches

Zutphense voetbalvereniging AZC

18.889

Sport

Sportstimulering via Buurtsportcoaches

St Klimmendaal

9.445

Sport

Doel van de regeling is het subsidiëren van incidentele activiteiten die sportdeelname c.q. sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat of activiteiten die bijdragen aan investeringen ten behoeve van de sport.

Biljartvereniging de Pelikaan

1.350

Sport

Doel van de regeling is het subsidiëren van incidentele activiteiten die sportdeelname c.q. sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat of activiteiten die bijdragen aan investeringen ten behoeve van de sport.

Buurtvereniging de Hoven

250

Sport

Doel van de regeling is het subsidiëren van incidentele activiteiten die sportdeelname c.q. sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat of activiteiten die bijdragen aan investeringen ten behoeve van de sport.

FC Zutphen

4.000

Sport

Doel van de regeling is het subsidiëren van incidentele activiteiten die sportdeelname c.q. sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat of activiteiten die bijdragen aan investeringen ten behoeve van de sport.

Vereniging Sport en Gemeenten

1.439

Sport

Doel van de regeling is het subsidiëren van incidentele activiteiten die sportdeelname c.q. sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat of activiteiten die bijdragen aan investeringen ten behoeve van de sport.

Stichting Doorkomst Roparun

6.000

Sport

Doel van de regeling is het subsidiëren van incidentele activiteiten die sportdeelname c.q. sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat of activiteiten die bijdragen aan investeringen ten behoeve van de sport.

Z.V.V. Be Quick

5.000

Sport

Doel van de regeling is het subsidiëren van incidentele activiteiten die sportdeelname c.q. sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat of activiteiten die bijdragen aan investeringen ten behoeve van de sport.

Mountain Bike Club (MBC) XTRAIL

2.970

Sport

Doel van de regeling is het subsidiëren van incidentele activiteiten die sportdeelname c.q. sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat of activiteiten die bijdragen aan investeringen ten behoeve van de sport.

Ver. voor Onderwatersport Albacare

2.000

Sport

Doel van de regeling is het subsidiëren van incidentele activiteiten die sportdeelname c.q. sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat of activiteiten die bijdragen aan investeringen ten behoeve van de sport.

Stichting de Vrije Slag Door Zutphen

5.500

Sport

Doel van de regeling is het subsidiëren van incidentele activiteiten die sportdeelname c.q. sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat of activiteiten die bijdragen aan investeringen ten behoeve van de sport.

Stichting Triatlon Zutphen

4.995

Sport

Doel van de regeling is het subsidiëren van incidentele activiteiten die sportdeelname c.q. sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat of activiteiten die bijdragen aan investeringen ten behoeve van de sport.

Biljartvereniging 55Plus

1.362

Sport

Doel van de regeling is het subsidiëren van incidentele activiteiten die sportdeelname c.q. sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat of activiteiten die bijdragen aan investeringen ten behoeve van de sport.

Music and Sports B.v.

10.000

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of het meedoen in de maatschappij van en door hen.

Evangelische gemeente

30.000

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of het meedoen in de maatschappij van en door hen.

Stichting Perspectief

6.050

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of het meedoen in de maatschappij van en door hen.

Stichting Perspectief

709.900

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of het meedoen in de maatschappij van en door hen.

St. Spel- en Sportinstuif gehandicapten

120

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of het meedoen in de maatschappij van en door hen.

St. Veluwse wens Ambulance

550

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of het meedoen in de maatschappij van en door hen.

Groot Salonorkest Happy Days

550

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of het meedoen in de maatschappij van en door hen.

Nationale vereniging De Zonnebloem

1.554

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of het meedoen in de maatschappij van en door hen.

St. hartreanimatie Zutphen e.o.

550

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of het meedoen in de maatschappij van en door hen.

SBO Zutphen

550

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of het meedoen in de maatschappij van en door hen.

Longfonds patiëntenvereniging

550

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of het meedoen in de maatschappij van en door hen.

Stichting Platform gehandicapten

525

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of het meedoen in de maatschappij van en door hen.

Kegelclub De Born

400

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn, preventie of het meedoen in de maatschappij van en door hen.

Stichting Stadsonderneming

550

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie van inwoners met extra aandacht voor risicogroepen en versterking van de leefbaarheid van de wijk, buurt en dorp

Stichting Perspectief

1.343.100

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie van inwoners met extra aandacht voor risicogroepen en versterking van de leefbaarheid van de wijk, buurt en dorp

Stichting Perspectief

12.800

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie van inwoners met extra aandacht voor risicogroepen en versterking van de leefbaarheid van de wijk, buurt en dorp

Pactum

50.000

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie van inwoners met extra aandacht voor risicogroepen en versterking van de leefbaarheid van de wijk, buurt en dorp

Stichting Muzehof

10.900

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie van inwoners met extra aandacht voor risicogroepen en versterking van de leefbaarheid van de wijk, buurt en dorp

Graafschap Bibliotheken

5.000

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie van inwoners met extra aandacht voor risicogroepen en versterking van de leefbaarheid van de wijk, buurt en dorp

Tactus

3.864

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie van inwoners met extra aandacht voor risicogroepen en versterking van de leefbaarheid van de wijk, buurt en dorp

Stichting Via

10.000

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie van inwoners met extra aandacht voor risicogroepen en versterking van de leefbaarheid van de wijk, buurt en dorp

Buro Nieuwlander

18.319

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie van inwoners met extra aandacht voor risicogroepen en versterking van de leefbaarheid van de wijk, buurt en dorp

Stichting Vluchtelingenwerk

86.252

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie van inwoners met extra aandacht voor risicogroepen en versterking van de leefbaarheid van de wijk, buurt en dorp

Stichting Vluchtelingenwerk

77.000

Maatschappelijke zorg

Het bevorderen van gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie van inwoners met extra aandacht voor risicogroepen en versterking van de leefbaarheid van de wijk, buurt en dorp

stichting Stimenz

10.814

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

St. Wie Goed Doet Goed Ontmoet

72.000

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

Tactus

57.500

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

Virtual Assistant B.V.

185.000

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

Zoef fietskoerier Zutphen

1.200

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

AZC Zutphen

10.000

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

Ixta Noa

152.000

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

Mooi informatiebeheer

35.000

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

St. kulturhus Warnsveld

480

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

St. MeEZ

5.000

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

Stichting vrienden van de kinderboerderij

20.000

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

Stichting Autisme Netwerk Zutphen

1.825

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

Stichting Cornerstone

29.673

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

St. de Bovenkamer

54.360

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

St. Gelre Ziekenhuizen

53.320

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

Stichting Hospice Zutphen

48.000

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

Stichting Odensehuis

37.500

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

Stichting Perspectief

65.000

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

Stichting Platform Gehandicapten

1.125

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

Stichting samenwerkende kerken

30.000

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

St. Stadsonderneming

8.246

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

St. Terminale Thuiszorg

1.700

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

Stichting Torenfonds Zutphen-Warnsveld

25.000

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

Alzheimer Nederland

1.000

Maatschappelijke zorg

Bijdragen aan de algemene oplossingen of transformatie in het sociaal domein

St Berkelpark

6.120

Maatschappelijke zorg

Het voorkomen van ernstige psychische aandoeningen en problematisch gebruik van middelen, dan wel in een vroeg stadium opsporen en mensen ondersteunen in het omgaan met problemen en ze indien nodig toe leiden naar reguliere zorg en behandeling mogelijk maken

Ixta Noa

12.200

Maatschappelijke zorg

Het voorkomen van ernstige psychische aandoeningen en problematisch gebruik van middelen, dan wel in een vroeg stadium opsporen en mensen ondersteunen in het omgaan met problemen en ze indien nodig toe leiden naar reguliere zorg en behandeling mogelijk maken

GG net

15.720

Maatschappelijke zorg

Het voorkomen van ernstige psychische aandoeningen en problematisch gebruik van middelen, dan wel in een vroeg stadium opsporen en mensen ondersteunen in het omgaan met problemen en ze indien nodig toe leiden naar reguliere zorg en behandeling mogelijk maken

Mindfit

20.529

Maatschappelijke zorg

Het voorkomen van ernstige psychische aandoeningen en problematisch gebruik van middelen, dan wel in een vroeg stadium opsporen en mensen ondersteunen in het omgaan met problemen en ze indien nodig toe leiden naar reguliere zorg en behandeling mogelijk maken

Tactus

4.000

Sociaal cultureel werk

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren.

Scoutinggroep St. Joris

1.500

Sociaal cultureel werk

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren.

Buurt en speeltuinver. BSP

1.750

Sociaal cultureel werk

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren.

St scouting K Doorman & Gehandicapten

1.750

Sociaal cultureel werk

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren.

Scouting Zona

1.500

Sociaal cultureel werk

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren.

Plattelands Jongeren Organisatie

1.250

Sociaal cultureel werk

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren.

YMCA Chr. Jeugdvereniging

1.150

Sociaal cultureel werk

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren.

St battle 4kids

1.425

Sociaal cultureel werk

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke participatie en ontplooiing van jongeren.

St Perspectief

1.280.400

Volksgezondheid

Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen en ondersteuning bij de opvoeding

Tactus

5.437