Begrotingswijzigingen programma 4

Hieronder vindt u de grootste begrotingswijzigingen in 2017 op dit programma. Het gaat om wijzigingen met een bedrag vanaf € 100.000.

Bedragen x € 1.000

Product

Omschrijving

Begrotings wijziging nr

Wijziging lasten

Wijziging baten

Wijziging toevoeging reserves

Wijziging onttrekking reserves

421

Hogere verzekeringspremies gebouwen

19

276

530

Subsidie zwembad tbv tekorten 2015 en 2016

16

261

-261

600

Integrale uitvoering participatiewet. Dekking via res. Sociaal Domein

3

150

-150

600

Budget project 2GetThere

19

201

-83

600

Tweede burap Het Plein

19

506

-506

605

Tweede burap Het Plein

19

809

-809

605

Beleidsplan armoede, schulden

11

276

610

Tweede burap Het Plein

19

1.503

-1.503

610

Diverse overlopende budgetten mbt Sociaal domein

10

372

-372

620

Budget project 2GetThere

19

-119

620

Diverse overlopende budgetten mbt Sociaal domein

10

1.814

-1.814

620

Bestemming jaarrek.saldo 2016 Participatie en integratie asielzoekers en vergunninghouders

14

757

620

Tweede burap Het Plein

19

-296

296

620

Tweede burap Het Plein

19

408

-408

620

Tweede burap Het Plein

19

-204

204

710

Tweede burap Het Plein

19

-122

122

Totalen grootste wijzigingen programma 4

6.592

-83

622

-5.823