Begrotingswijzigingen programma 5

Hieronder vindt u de grootste begrotingswijzigingen in 2017 op dit programma. Het gaat om wijzigingen met een bedrag vanaf € 100.000.

Bedragen x € 1.000

Product

Omschrijving

Begrotings wijziging nr

Wijziging lasten

Wijziging baten

Wijziging toevoeging reserves

Wijziging onttrekking reserves

310

Verzelfstandiging musea

13

563

310

Hogere verzekeringspremies gebouwen

19

202

320

Lagere bijdrage tbv ondernemersfonds HIZ

2

-190

190

340

Grondverkoop rondweg de Hoven

10

-261

261

541

Verzelfstandiging musea

13

222

-785

562

Bijdrage St. Zutphen Promotie uit focustraject

1

156

723

Overlopende budgetten vanuit 2016 mbt Stedelijke bereikbaarheid

10

121

-121

Totalen grootste wijzigingen programma 5

1.074

-71

261

-906