Geldleningen

De belangrijkste verklaring voor het voordeel van € 221.000 is:

  • Nadeel (incidenteel) € 63.000 rente lening aan de Vrije school. Deze lening is eind 2016 vervroegd afgelost.
  • Voordeel € 282.000 rente over de reserves, dit is een interne verrekening met de kostenplaats kapitaallasten. Nieuwe voorschriften schrijven voor dat een interne verrekening niet als baat bij het ene product en als last op het andere product verantwoord mag worden, zoals wel opgenomen is in de begroting maar als last op de kostenplaats kapitaallasten en als negatieve last op het product 911. Tegenover dit voordeel staat een nadeel bij de mutaties met de reserves (product 922) vanwege een hogere toevoeging van rente aan de reserves.