Beleggingen

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 118.000 zijn:

  • voordeel € 57.000 dividenduitkering BNG
  • voordeel € 45.000 dividend uitkering Vitens
  • nadeel € 197.000 dividend uitkering Alliander