Aanwending onvoorziene uitgaven

De centrale post voor onvoorziene uitgaven is oorspronkelijk geraamd op € 141.000. In 2017 zijn geen begrotingswijzigingen vastgesteld, waarin een bedrag werd onttrokken aan de raming voor onvoorziene uitgaven. Eind 2017 resteert er dus nog een bedrag van € 141.000.