Vennootschapsbelasting

In de begroting 2017 is primitief € 100.000 geraamd voor een eventuele aanslag vennootschapsbelasting. De verwachting is dat er over 2017 geen vennootschapsbelasting afgedragen hoeft te worden. Er is geen bedrag opgenomen voor afdracht vennootschapsbelasting in de jaarrekening 2017.