Subsidies Algemene dekkingsmiddelen

Eenmalige subsidies

Een eenmalige subsidie betreft een subsidie voor activiteiten met een eenmalig projectmatig karakter waarvoor het college slechts voor een van te voren bepaalde tijd van maximaal 4 jaar subsidie wil verlenen. Eenmalige subsidies kunnen op elk moment van het jaar worden aangevraagd, maar ten minste 12 weken voor aanvang van de activiteiten.

Beleidsveld

Subsidiedoel

Ontvangers

Subsidie

Focustraject

Het bevorderen van de stedelijke bereikbaarheid

St Zutphen Promotie

50.000

Focustraject

Het toegankelijk maken van het monumentaal erfgoed van Zutphen

St. Oude Gelre kerken

80.000

Focustraject

Het toegankelijk maken van het monumentaal erfgoed van Zutphen

HH Twaalf Apostelen

40.000

Focustraject

Samen werk bereikbaar maken

St. Centrum voor jonge Ondernemers

45.488

Focustraject

Samen werk bereikbaar maken

St Zutphense uitdaging

18.500

Focustraject

Verschuiving van maatwerkoplossingen

St. Zutphen Ambachtstad

10.000

Focustraject

Verschuiving van maatwerkoplossingen

St. Werkplaats voor bezieling

10.000

Focustraject

Verschuiving van maatwerkoplossingen

Gelre ziekenhuizen Zutphen

26.799