Staat van gewaarborgde geldleningen

STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN 2017

Gevallen van gemeenschappelijke waarborging

Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar 2017

Nieuwe gewaarborgde leningen

Totaalbedrag van de aflossingen

Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar 2017

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening

Naam van de geldnemer

Naam andere borgen

Aandeel gem. Zutphen

Rente %

Totaal

Waarvan door de gemeente gewaarborgd

Totaal

Waarvan door de gemeente gewaarborgd

€ 585.000

Baudartius College

100%

5,350

€ 49.447

€ 49.447

€ 49.447

€ -

€ -

€ 350.000

BOEi

100%

0,500

€ 230.554

€ 230.554

€ 11.439

€ 219.116

€ 219.116

€ 1.815.121

Stichting GGNet

100%

3,530

€ 635.292

€ 635.292

€ 45.378

€ 589.914

€ 589.914

€ 475.000

St. voetbalaccomodatie 't Meijerink

SWS

50,00%

6,200

€ 403.665

€ 220.048

€ 18.996

€ 384.669

€ 222.381

€ 65.000

Mixed Hockey Club Zutphen

100,00%

3,820

€ 27.875

€ 27.875

€ 3.375

€ 24.500

€ 24.500

€ 22.689

Scouting Karel Doorman Zutphen

100,00%

6,300

€ 3.132

€ 3.132

€ 1.519

€ 1.613

€ 1.613

€ 34.034

St. Perspectief

100,00%

2,000

€ 5.667

€ 5.667

€ 5.667

€ -

€ -

€ 260.000

Stichting Atletiekaccommodatie Zutphen

100,00%

3,700

€ 146.176

€ 146.176

€ 10.400

€ 135.776

€ 135.776

€ 850.120

Stichting Hic Jacet Robur

100,00%

1,400

€ 263.314

€ 263.314

€ 14.533

€ 248.781

€ 248.781

€ 444.083

Stichting Hic Jacet Robur

100,00%

1,400

€ 263.500

€ 263.500

€ 125.532

€ 137.968

€ 137.968

€ 400.000

Stichting Exoma

100,00%

4,260

€ 37.448

€ 37.448

€ 37.448

€ -

€ -

€ 1.924.490

Stichting Hanzehof Zutphen

100,00%

4,535

€ 1.124.725

€ 1.124.725

€ 72.585

€ 1.052.140

€ 1.052.140

€ 24.958

Stichting Hanzehof Zutphen

100,00%

8,000

€ 15.901

€ 15.901

€ 838

€ 15.063

€ 15.063

€ 107.192

Stichting Hanzehof Zutphen

100,00%

2,940

€ 61.787

€ 61.787

€ 4.839

€ 56.948

€ 56.948

€ 2.636.463

St. Serviceflat De IJssel

100,00%

2,080

€ 2.166.157

€ 2.166.157

€ 55.170

€ 2.110.988

€ 2.110.988

€ 7.623.508

St. Serviceflat De IJssel

100,00%

3,835

€ 5.626.038

€ 5.626.038

€ 206.618

€ 5.419.420

€ 5.419.420

€ 140.821

St. Warnsveldse Monumenten

100,00%

4,500

€ 62.040

€ 62.040

€ 5.752

€ 56.288

€ 56.288

€ 3.176.462

Stichting Woonbedrijf Warnsveld

100,00%

7,840

€ 510.936

€ 510.936

€ 227.959

€ 282.976

€ 282.976

€ 907.560

Stichting Woonbedrijf Warnsveld

100,00%

6,270

€ 827.615

€ 827.615

€ 7.583

€ 819.557

€ 819.557

€ 907.560

Stichting Woonbedrijf Warnsveld

100,00%

6,420

€ 835.358

€ 835.358

€ 6.909

€ 827.414

€ 827.414

€ 907.560

Stichting Woonbedrijf Warnsveld

100,00%

6,390

€ 834.807

€ 834.807

€ 6.949

€ 828.006

€ 828.006

€ 907.560

Stichting Woonbedrijf Warnsveld

100,00%

6,530

€ 832.543

€ 832.543

€ 7.224

€ 824.848

€ 824.848

€ 907.560

Stichting Woonbedrijf Warnsveld

100,00%

4,870

€ 720.000

€ 720.000

€ 60.000

€ 589.914

€ 589.914

€ 1.500.000

Stichting Woonbedrijf Warnsveld

100,00%

€ 1.316.267

€ 1.316.267

€ 24.601

€ 1.290.441

€ 1.290.441

€ 4.537.802

Stichting Woonbedrijf Warnsveld

100,00%

7,560

€ 726.048

€ 726.048

€ 181.512

€ 544.536

€ 544.536

€ 4.500.000

Stichting Woonbedrijf Warnsveld

100,00%

4,040

€ 3.731.164

€ 3.731.164

€ 91.291

€ 3.636.184

€ 3.636.184

€ 450.000

Stichting Sportvoorziening Hanzepark

100,00%

5,000

€ 318.000

€ 318.000

€ 18.000

€ 300.000

€ 300.000

€ 1.633.609

Stichting Sutfene

100,00%

4,330

€ 1.050.032

€ 1.050.032

€ 51.167

€ 998.865

€ 998.865

€ 50.000

Stichting vrienden van Stichting Scouting ZONA

100,00%

€ 32.799

€ 32.799

€ 2.004

€ 30.795

€ 30.795

€ 90.756

Tennisvereniging de Hoven

100,00%

6,900

€ 27.227

€ 27.227

€ 2.269

€ 24.958

€ 24.958

€ 65.000

Tennisvereniging Welgelegen

50,00%

€ 40.500

€ 19.500

€ 16.320

€ 24.180

€ 11.423

€ 189.200.000

Vitens

Overige aandeelhouders

3,821%

€ 8.286.027

€ 307.752

€ 912.098

€ 7.373.929

€ 281.733

€ 50.000

Zutphense Voetbalvereniging Be Quick

100,00%

4,200

€ 20.000

€ 20.000

€ 2.500

€ 17.500

€ 17.500

€ 360.000

Zutphense Voetbalvereniging Be Quick

SWS

50,00%

5,500

€ 295.200

€ 162.000

€ 14.400

€ 280.800

€ 162.000

€ 400.000

Stichting het Zuiderpark

SWS

50,00%

5,500

€ 328.000

€ 180.000

€ 16.000

€ 312.000

€ 180.000

€ 248.000

VVV Warnsveldse boys

100,00%

5,900

€ 130.200

€ 130.200

€ 12.400

€ 117.800

€ 117.800

€ 6.806.703

Stichting Woonbedrijf Ieder1

100,00%

3,460

€ 1.089.073

€ 1.089.073

€ 272.268

€ 816.804

€ 816.804

€ 6.806.703

Stichting Woonbedrijf Ieder1

100,00%

3,490

€ 1.703.705

€ 1.703.705

€ 390.633

€ 1.313.072

€ 1.313.072

€ 4.537.802

Stichting Woonbedrijf Ieder1

100,00%

4,310

€ 1.429.857

€ 1.429.857

€ 251.520

€ 1.178.337

€ 1.178.337

€ 10.436.945

Stichting Woonbedrijf Ieder1

100,00%

4,930

€ 9.026.522

€ 9.026.522

€ 108.903

€ 8.917.619

€ 8.917.619

€ 10.436.945

Stichting Woonbedrijf Ieder1

100,00%

4,900

€ 9.020.165

€ 9.020.165

€ -

€ 9.020.165

€ 9.020.165

€ 13.976.431

Stichting Woonbedrijf Ieder1

100,00%

2,290

€ 11.733.599

€ 11.733.599

€ -

€ 11.733.599

€ 11.733.599

€ 15.000.000

Stichting Woonbedrijf Ieder1

100,00%

4,450

€ 15.000.000

€ 15.000.000

€ 15.000.000

€ 15.000.000

€ 8.200.000

Stichting Woonbedrijf Ieder1

100,00%

3,870

€ 8.200.000

€ 8.200.000

€ 8.200.000

€ 8.200.000

€ 8.200.000

Stichting Woonbedrijf Ieder1

100,00%

3,799

€ 8.200.000

€ 8.200.000

€ 8.200.000

€ 8.200.000

€ 11.344.505

Stichting Woonbedrijf Ieder1

100,00%

4,470

€ 4.618.338

€ 4.618.338

€ 576.439

€ 4.041.899

€ 4.041.899

€ 4.698.314

Stichting Woonbedrijf Ieder1

4,295

€ 4.204.478

€ 4.204.478

€ 64.541

€ 4.139.937

€ 4.139.937

€ 453.780

Zorgwooncentrun Den Bouw

100,00%

6,400

€ 147.479

€ 147.479

€ 11.345

€ 136.134

€ 136.134

€ 329.456.038

€ 106.358.656

€ 97.894.565

€ -

€ 4.006.370

€ 102.275.453

€ 94.757.411

Leningen gegarandeerd door Waarborgfonds sociale Woningbouw met 50% achtervang door gemeente

€ 5.500.000

Woning stichting Ons Huis

50,00%

4,215

€ 5.500.000

€ 2.750.000

€ 5.500.000

€ 2.750.000

€ 3.500.000

Woning stichting Ons Huis (Stichting Woonbedrijf Warnsveld)

50,00%

3,130

€ 3.500.000

€ 1.750.000

€ 3.500.000

€ 1.750.000

€ 3.200.000

Woning stichting Ons Huis (Stichting Woonbedrijf Warnsveld)

50,00%

2,990

€ 3.200.000

€ 1.600.000

€ 3.200.000

€ 1.600.000

€ 1.000.000

Woning stichting Ons Huis (Stichting Woonbedrijf Warnsveld)

50,00%

3,200

€ 950.000

€ 475.000

€ 25.000

€ 925.000

€ 462.500

€ 1.000.000

Woning stichting Ons Huis (Stichting Woonbedrijf Warnsveld)

50,00%

3,420

€ 1.000.000

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 500.000

€ 5.000.000

Woning stichting Ons Huis (Stichting Woonbedrijf Warnsveld)

50,00%

1,338

€ 5.000.000

€ 5.000.000

€ 2.500.000

€ 5.000.000

Stichting Woonbedrijf Ieder1

0,587

€ 5.000.000

€ 2.500.000

€ 5.000.000

€ 2.500.000

€ 5.000.000

Stichting Woonbedrijf Ieder1

0,587

€ 5.000.000

€ 2.500.000

€ 5.000.000

€ 2.500.000

€ 4.000.000

Stichting Woonbedrijf Ieder1

50,00%

4,809

€ 1.200.000

€ 600.000

€ 200.000

€ 1.000.000

€ 500.000

€ 20.000.000

Stichting Woonbedrijf Ieder1

50,00%

3,900

€ 20.000.000

€ 10.000.000

€ 20.000.000

€ 10.000.000

€ 14.000.000

Stichting Woonbedrijf Ieder1

50,00%

3,438

€ 14.000.000

€ 7.000.000

€ 14.000.000

€ 7.000.000

€ 10.000.000

Stichting Woonbedrijf Ieder1

50,00%

3,955

€ 10.000.000

€ 5.000.000

€ 10.000.000

€ 5.000.000

€ 10.000.000

Stichting Woonbedrijf Ieder1

50,00%

3,285

€ 10.000.000

€ 5.000.000

€ 10.000.000

€ 5.000.000

€ 10.000.000

Stichting Woonbedrijf Ieder1

2,730

€ 10.000.000

€ 5.000.000

€ 10.000.000

€ 5.000.000

€ 8.400.000

Stichting Woonbedrijf Ieder1

50,00%

4,999

€ 5.922.000

€ 2.961.000

€ 250.485

€ 5.671.515

€ 2.835.757

€ 10.000.000

Stichting Woonbedrijf Ieder1

1,820

€ 10.000.000

€ 5.000.000

€ 10.000.000

€ 5.000.000

€ 7.500.000

Stichting Woonbedrijf Ieder1

1,995

€ 7.500.000

€ 3.750.000

€ 7.500.000

€ 3.750.000

€ 5.000.000

Stichting Woonbedrijf Ieder1

1,923

€ 5.000.000

€ 2.500.000

€ 5.000.000

€ 2.500.000

€ 6.500.000

Stichting Woonbedrijf Ieder1

1,880

€ 6.500.000

€ 3.250.000

€ 6.500.000

€ 3.250.000

€ 134.600.000

€ 124.272.000

€ 62.136.000

€ 5.000.000

€ 475.485

€ 128.796.515

€ 64.398.257

€ 464.056.038

€ 230.630.656

€ 160.030.565

€ 159.155.669

Leningen gegarandeerd door Waarborgfonds eigen Woningen met 50% achtervang door gemeente

De gemeente heeft geldleningen gegarandeerd voor leningen verstrekt aan instellingen die o.a. actief zijn op het gebied van gezondheidszorg, welzijn, sport en woningbouw. Bij de gegarandeerde leningen loopt de gemeente het risico door een bank aangesproken te worden de betaalverplichtingen van een instelling over te nemen die niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Bij achtervang dragen het WSW en het WEW primair het risico. Voor deze garanties geldt dat samen met het Rijk de achtervang positie wordt ingenomen. Indien het garantievermogen van het WSWof het WEW te laag is, moeten alle deelnemende gemeenten en het Rijk aan het WSW of het WEW renteloze leningen verstrekken. Dit leidt tot extra rentekosten voor de gemeente.